Grąžinimo sąlygos

Prekių grąžinimas ir keitimas
1. Prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais ir Mažmeninės prekybos taisyklėmis.
1.1. Būtina pažymėti, kad Mažmeninės prekybos taisyklių 17 punktas numato negrąžinamų prekių sąrašą (pavyzdžiui, elektrotechnika, žaislai, baldai, kosmetika, knygos, apatiniai drabužiai ir kt.). Į šį sąrašą patenkančios prekės, būdamos tinkamos kokybės, gali būti grąžinamos tik pardavėjui sutikus. Su minėtomis taisyklėmis galite susipažinti šioje nuorodoje: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.137498/asr.
1.2. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis1 LR ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.
1.3. Norėdamas grąžinti prekę(-es) remiantis Taisyklių 9.1. punktu, Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją kontaktų skyriuje nurodytomis susisiekimo priemonėmis, nurodant grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis.
1.4. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
1.4.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
1.4.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
1.4.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos psauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
1.4.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;
1.4.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.
1.5. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 1.4. straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
1.6. Lietuvos Respublikos Įstatymai numato, kad kosmetikos prekės nėra grąžinamos. Prieš perkant kosmetikos gaminį, rekomenduojame išbandyti mėginį. Juos galite užsisakyti El. parduotuvėje. Pardavėjo gaminama kosmetika yra natūralios sudėties, todėl galimi kosmetikos konsistencijos, spalvos ir kvapo pokyčiai. Tačiau tai nekeičia kosmetikos gaminio efektyvumo.
1.10. Jeigu pirkėjas nepateikia kasos aparato kvito arba kito nustatyta tvarka išduodamo prekės pirkimą-pardavimą iš šio pardavėjo patvirtinančio dokumento, prekė keičiama arba vykdomi kiti pirkėjo nurodyti šių taisyklių 19 punkto reikalavimai tik pardavėjui sutikus.